Ενδιαφέρομαι να αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή

Προκειμένου να αποκτήσετε ψηφιακή υπογραφή θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Συμπληρώνετε προσεκτικά και καταχωρείτε την παρακάτω online φόρμα αίτησης έκδοσης ψηφιακής υπογραφής
 2. Ακολουθείτε το σύνδεσμο επιβεβαίωσης που θα έρθει στη διεύθυνση email που καταχωρήσατε και έπειτα κατεβάζετε και εκτυπώνετε την αίτηση σε μορφή PDF καθώς και τους όρους συνδρομητή που θα είναι συνημμένα στο ίδιο email
 3. Πηγαίνετε σε κάποιο Κ.Ε.Π. για γνήσιο υπογραφής στο έγγραφο της αίτησης και από εκεί και πέρα προσκομίζετε (με όποιο τρόπο σας εξυπηρετεί) στα γραφεία μας:
  1. Την εκτυπωμένη αίτηση με γνήσιο υπογραφής
  2. Τους όρους συνδρομητή (BYTE) υπογεγραμμένους σε κάθε σελίδα (μονογραφή) και στην τελευταία υπογραφή
  3. Τη σύμβαση συνδρομητή (Indigital) υπογεγραμμένη σε κάθε σελίδα (μονογραφή) και στην τελευταία υπογραφή
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

   Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 -Α' 45), που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ρύθμισης της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' του Ν. 4250/2014 {λ.χ. πολίτης ζητά την επικύρωση αντιγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου να το υποβάλει σε: α) τράπεζα, β) ιδιωτική εταιρεία, γ) συμβολαιογράφο}.

   Συγκεκριμένα το 2 α του 4250/2014 αναφέρει.
   «2.α. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ. Α..

   Ως εκ τούτου οι ιδιωτικές εταιρείες δεν εμπίπτουν στο 2.α. οπότε και η επικύρωση είναι υποχρεωτική.

 4. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να έχετε καταθέσει στους παρακάτω λογαριασμούς (link) το ποσό των 50€ + Φ.Π.Α για ένα έτος. Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερα έτη ή κάποια ειδική προσφορά, παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6943020008 ή στο info@insign.gr
 5. Αφού έχετε κάνει την κατάθεση σε κάποιον από τους λογαριασμούς (link), παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το καταθετήριο στην διεύθυνση sfilos@indigital.gr
 6. Από εκεί και πέρα θα σας έρθει ένα νέο email με τις οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού (επιβεβαίωση username, ορισμός κωδικού, απόκτηση OTP κτλ.) και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!

ΑΙΤΗΣΗ/ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ


Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Τα στοιχεία συμπληρώνονται όπως αναφέρονται στην ταυτότητα, με κεφαλαίους χαρακτήρες.
Το κινητό είναι υποχρεωτικό διότι θα σας αποσταλεί SMS με κωδικό ενεργοποίησης της υπηρεσίας.
Η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου είναι υποχρεωτική διότι θα σας αποσταλούν οδηγίες ενεργοποίησης της υπηρεσίας.
Στο πεδίο «Username» μπορείτε να δηλώσετε το username με το οποίο επιθυμείτε να εισέρχεστε στην υπηρεσία.
Η Byte δύναται να ορίσει διαφορετικό username από αυτό που θα δηλώσετε για λόγους ασφάλειας ή άλλους λόγους.
Β. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Γ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ